• OBEZITA DĚTÍ = obrovský globální problém
  • obézní dítě = obézní dospělý
  • obézní dospělý = nadbytečné výdaje státu v oblasti zdravotnictví, práce a sociálních věcí
  • stát vydává mnoho zbytečných financí na léčbu obezity a onemocnění z ní vyplývající
  • obézní dospělý předávají špatné stravovací návyky svým dětem a vytváří tak uzavřený kruh

Chceme tento kruh PŘERUŠIT!

Jak toho chceme docílit?

Vytvořili jsme projekt pro edukaci dětí, pedagogů a rodičů v oblasti zdravého životního stylu jako prevence obezity. Chceme iniciovat osvětu celorepublikového zásahu s dlouhodobým působením.

Jakou formou chceme vzdělávat žáky a jejich okolí?

Na první a druhém stupni základních škol probíhají přednášky (besedy) odborníků o obezitě, poruchách příjmu potravy a zdravém životním stylu. Přednášky jsou vedeny atraktivní formou vhodnou pro děti (s ukázkami cvíčení a jídel) a po přednáškách probíhají i samostatné besedy pro rodiče. Probíhá také návštěva a formování jídelníčků školní jídelny (výběr z více jídel, zlepšení kultury stolování atp.).

Proč je náš projekt jiný než ostatní?

Nabízíme skutečně aktivní přístup skupiny špičkových odborníků k dětem, beseda nabízí dostatek prostoru pro individuální přístup ke každému dítěti a jeho dotazům. Osvěta a návody k řešení vzniklých situací a problémů vztahujících se k tématu – např. šikana, poruchy příjmu potravy aj. Každý žák si domů přinese vyplněný pracovní list a brožur na domácí osvětu. Navíc děti získají průkaz malého výživového poradce, jako bonus.

Jaké změny očekáváme u dětí po absolvování besedy?

Každý účastník besedy, by se měl po jejím absolvování naučit:

  • zpravidelnit denní dávky jídla
  • konzumovat všechny složky potravy
  • zlepšit pitný režim, s omezením slazených a kolových nápojů
  • omezit nákupy sušenek a sladkostí ve školních automatech


Projekt je realizován pod záštitou hlavního města Prahy.

FullSizeRender