Přednášky projektu Chytře do života, které již proběhly.

 • 5.2.2016 – V rámci projektu „Chytře do života“, jsme navštívili další základní školu. Tentokrát Fakultní základní školu při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Trávníčkova, Praha 13. A přítomni byli i zástupci Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13, Ing. Vít Bobysud a Miloš Drha.
  Mgr. Petra Řehořková společně s Ing. Patrikem Nacherem měli opravdu velmi zvídavé publikum z řad žáků 6. a 7. tříd. Nejen, že je problematika zdravého životního stylu velmi zajímala, ale ukázalo se, že spousta žáků se svými rodiči o tomto tématu doma hovoří a zdravý životní styl dodržují.
  Velkým překvapením byla návštěva školní jídelny. Krásné a čisté prostření, s obrázky zdravých jídel na stěnách, které si žáci sami namalovali. Škola se zapojila do projektu zdravého stravování a dle jídelního lístku bylo vidět, že se opravdu snaží zapojit dětem do jídelníčku velké množství zeleniny, luštěnin a dalších potravin prospěšných pro správný vývoj dětí. V nabídce nápojů již není pouze čaj, jak tomu bylo doposud ve školních jídelnách zvykem, ale děti mají k dispozici i ovocný džus a zejména mají zájem o vodu ochucenou citronem. Jako doplněk k obědu mají děti na výběr ze tří druhů ovoce a několika druhů salátů.
  Nezbývá než popřát této škole, aby jejím představitelům toto nadšení vydrželo a bylo podporováno ze strany rodičů i dětí.
  Velké poděkování patří zástupkyni ředitele paní Mgr. Olze Bočkové, která zajistila možnost nahlédnutí do školní jídelny a po celou dobu přednášky se starala o její bezproblémový průběh a zejména za její zapálení pro zdravý životní styl a jeho aplikaci do praxe.
 • 13.11.2015 – Přednáška se uskutečnila na Fakultní základní škole Pedf UK, Mezi Školami 2322 Praha 5 – Nové Butovice, kde nás vřele přivítal ředitel školy PhDr. Petr Vodsloň a připravil nám výborné podmínky pro prezentaci našeho projektu. Paní Mgr. Petra Řehořková si tentokrát jako hosta pozvala specialistu na výživu Ing. Petra Havlíčka, který dětem podrobně vysvětlil nástrahy bulimie a anorexie. Ing. Patrik Nacher zase děti zasvětil do problematiky finančního hospodaření při nákupu potravin. Velké díky patří zejména žákům, kteří nejen, že se zapojovali aktivně do debaty, ale zejména prokázali velmi dobré znalosti v oblasti zdravého životního stylu, za což si zasloužili průkaz „Mladého poradce“.
 • 20.10.2015 – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027.
  Na fotografii s Petrou Řehořkovou je také ředitel školy Mgr. Nikolaj Hladík.
 • 12.10.2015 – Fakultní ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878.