Každý rodič obdrží, po besedě svého potomka, pracovní list a leták o besedě. Z pracovního listu se dozví mnoho informací a také zjistí, jak jej vypracoval jeho syn/dcera. Dále bude mít každý rodič možnost (a velmi ji doporučujeme využít) zúčastnit se besedy pouze PRO RODIČE. Shrneme vám zde v rychlosti informace, které získali vaše děti a poradíme vám s problémy ze strany rodičů (jak dětem pomáhat, motivovat, jak zjistit šikanu nebo jiné problémy dětí, jak poznat stravovací problémy dětí atp.)

Probereme s vámi také hodnocení vašich dětí stravy doma a ve škole. Součástí besedy budou rychlé, levné a praktické ukázky zdravých večeří. Samozřejmostí bude diskuze a dotazy na konci besedy, kdy se na nás můžete obracet i s konkrétními problémy.