Základem úspěšnosti projektu je kvalitní tým odborníků z oblastí antropologie, psychologie, vnitřního lékařství a pedagogiky.

Mgr. Petra Řehořková
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Dr. Ludmila Vacková, Ph.D.
Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
Mgr. Monika Kováříková
Mgr. Lenka Kotová